توجیه اقتصادی فورپی

فورپی یک نمونه بارز خدمات مالی پرداختی در آینده ی نزدیک دنیای اقتصاد هوشمند است. انقلاب اقتصادی که می تواند بسیاری از هزینه های هنگفت در عرصه اقتصادی علی الخصوص در حوزه پرداخت و دریافت را کاسته و علاوه بر آن جایگزین به حق سیستم های نیمه الکترونیکی خواهد بود. خدمات تمام الکترونیکی علاوه بر سرعت بخشیدن در انجام امور مالی بسیاری از مشکلات فیزیکال و مکانیزاسیون حوزه مالی را از سر راه کنار خواهد زد. برای اثبات این قضیه با بررسی تراکنش های انجام شده به گزارش شاپرک می توانیم به جمع بندی برسیم .

در این محصول دو روش درآمد زایی را متصور هستیم یکی درآمد از طریق کارمزد بانکی و انتقال وجه و دیگری درآمد از فروش خدمات محصول می باشد .با توجه به اینکه میزان درآمد محصول با عقد قراردادهای بانکی و مشخص شدن میزان کارمزد مشخص می گردد امکان تهیه بیزنس پلن در این لحظه وجود ندارد که با عقد قرارداد بانکی و روشن شدن میزان کارمزد و خدمات این قسمت به سند توجیهی اضافه خواهد شد.

مقایسه آماری

جدول 1 – مقایسه سهم تعدادی هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار- فروردین 1399

فورپی بر خلاف تمام محصولات مالی رایج در بازار فین تک، تمرکز خود را از ابتدای کار بر روی بازار 88 درصدی پرداخت کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی متمرکز کرده است.

همانطور که در گزارش بانک مرکزی فوق آمده است ابزار پذیرش موبایلی 12 درصد حجم تبادلات مالی را در بر می گیرد که تمرکز ما بر فتح بازارهای دیگری بوده است البته فورپی در بازار ابزار پذیرش موبایلی هم امکان رقابت و جذب بازار را خواهد داشت.

نمودار 1 – سهم هر یک از ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش ها – فروردین 1399

ابزارهای پذیرش موبایلی

اما نکته ی مهمتری که باید به آن اشاره کنیم این است که تعداد تراکنش های انجام شده در قسمت ابزارهای پذیرش موبایلی تنها 96/4% از کل تراکنش های انجام شده در فروردین 99 بوده و 97/88% از تراکنش های انجام شده به وسیله دستگاه کارت خوان انجام پذیرفته که می توانیم به این موضوع بیش از پیش پی ببریم که فورپی می تواند چه سهم بزرگی را از بازار مالی از آن خود کند .

جدول 2 – شاخص متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک از ابزارهای پذیرش – فروردین 1399

نمودار 3 – مقایسه سهم مبلغی و تعدادی تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

می دانیم که فورپی یک اپلیکیشن جامع در حوزه مالی است و می تواند در تمام ابزارهای پذیرش پول نقش پر رنگی داشته باشد ولی اگرفقط در بخشی که انحصاراٌ بنام شرکت سروین ثبت اختراع شده است در بازار گام برداریم بازار 90 درصدی از حجم تبادلات مالی در اختیار فورپی خواهد بود که باز هم نوید سود آوری برای انجام پروژه فورپی است .

در جدول ذیل حجم پولی خرید دستگاه کارتخوان و پرداخت قبض و شارژ آورده شده است.

نمودار 4 – مقایسه حجم خرید در ابزارهای پذیرش پول

سهم بانک ها و موسسات مختلف در انواع ابزارهای پذیرش

نمودار 5 – سهم تعداد و حجم تراکنش های پولی در بانک های مختلف ایران

یکی از ابزارهای غیر منعطفی که بانک از سال 92 تا کنون نتوانسته است متناسب با الزامات شاپرک توسعه دهد ابزار پذیرش فروشگاهی یا دستگاه کارتخوان بانکی بوده است دلیل عدم توسعه مناسب این روش، اولاٌ وابستگی به سخت افزار گران و غیر منعطف  و دوماٌ پراکندگی توزیع دستگاه های کارتخوان بوده است که با جایگزینی فورپی انعطاف و توزیع در کسری از ثانیه محقق خواهد شد.