حامد کاکایی پارس افزار سروین

حامد کاکایی

مدیر عامل

مهرداد حیدری پارس افزار سروین

مهرداد حیدری

رییس هیئت مدیره

فرهاد حسینی پارس افزار سروین

فرهاد حسینی

نایب رییس هیئت مدیره

مسعود میرپناهی پارس افزار سروین

مسعود میرپناهی

طراح محصول

روح اله منتظری پارس افزار سروین

روح‌اله منتظری

مدیر محصول

حسین ورمزیار پارس افزار سروین

محمد حسین ورمزیار

توسعه‌دهنده ارشد اندروید

پریسا رضالو پارس افزار سروین

پریسا رضالو

مدیر محتوا و سوشال

مسعود فندرسکی پارس افزار سروین

مسعود فندرسکی

معاون مارکتینگ

علی منوچهری

علی منوچهری

کارشناس گرافیک

مریم سلطانی

مریم سلطانی

کارشناس تولید محتوا

پریسا حسنی راد

پریسا حسنی‌راد

کارشناس تولید محتوا

علی تبرساز

علی تبرساز

کارشناس تولید محتوا

سید آرش حسنی راد

سید آرش حسنی‌راد

کارشناس تولید محتوا

شادی شیخ الاسلامی

شادی شیخ‌الاسلامی

کارشناس تولید محتوا

اسما حنیفه

اسما حنیفه

کارشناس تولید محتوا

مهدی اکبری

مهدی اکبری

کارشناس ارتباط با مشتری

مریم ملک

مریم ملک

کارشناس ارتباط با مشتری

مهین روستا

مهین روستا

کارشناس ارتباط با مشتری

زهرا نصیری

پریسا نصیری

کارشناس ارتباط با مشتری